Aktuality

SOUPIS ČLÁNKŮ NA STRÁNCE JE ROZDĚLEN DO NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ                   NEJAKTUÁLNĚJŠÍ ROZVRH O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH                           1) Pokyny k rozvrhu hodin na školní rok 2018-2019, platební povinnosti                   2) Termíny tenisových kempů a příměstských táborů                                                   3) Důležité termíny vázané na změnu rozvrhu hodin, svátky, prázdniny 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ ROZVRHOVÉ ZMĚNY:                                                                      Ve dnech 1.5. – až 8.5. je jednotýdenní tréninková výluka !!!                                    Od 9.5. se tréninky   opět zahajují na venkovních kurtech v Rajhradě !!!            

1) TERMÍNY TENISOVÝCH KEMPŮ A PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:                                    – tenisový kemp Kyjov  / v termínu    1.7.-5.7. pondělí až pátek  /                                      – příměstský tenisový tábor Rajhrad     / v termínu    8.7.- 12.7. pondělí až pátek  /          – příměstský tenisový tábor Rajhrad     / v termínu    15.7.- 19.7. pondělí až pátek  /

 

2) Pokyny k rozvrhu hodin na školní rok 2018-2019, platební povinnosti                 Dne 2. října se zahajuje halová sezóna. Všechny tréninky od tohoto data budou probíhat již jen v hale v Žabčicích až do zahájení jarní sezony. Všechny tréninky jsou již pevně zakotveny v rozvrhu hodin, který je platný do konce školního roku!!! Zahájení letní sezony bude 9.5. 2019. Letní sezona probíhá na venkovních dvorcích v Rajhradě.                                                                                                         Platební Povinnosti platné pro každý školní rok: sportovní halu je nutné uhradit na recepci haly (bez vyzvání). Halu je nutné uhradit vždy poslední týden v měsíci na měsíc dopředu! Tréninky je nutné uhradit po obdržení  faktury do splatnosti faktury! Platby za tréninky se hradí na 1. semestr dopředu, poté na 2. semestr. dopředu. 

3) Důležité termíny vázané na změnu rozvrhu hodin, svátky v roce 2018-2019:       

29.10.-30.10. Podzimní prázdniny (trénuje se v dopoledních hodinách – celý rozvrh se posunuje od 8:00 )

24.12.-1.1.2019 Vánoční prázdniny: (24.12. 2018- 1.1. 2019 tréninky začnou ve středu 2. ledna 2018).

1.2.2019 Jednodenní pololetní prázdniny(trénuje se v dopoledních hodinách)

11.2. – 17.2. 2019 Jarní prázdniny( netrénuje se )

Velikonoční prázdniny:

Státní svátkyve školním roce 2018/2019

 sv. Václav: (netrénuje se)

28.10. 2018 neděle. Den vzniku samostatného československého státu(trénuje se dle normálního rozvrhu hodin)

17.11. 2018  sobota. Den boje za svobodu a demokracii(trénuje se v dopoledních hodinách)

1.5.2019  Svátek práce: (netrénuje se)     Celková jednotýdenní výluka 1.5.-8.5.

 8.5.2019 Den vítězství: (netrénuje se)     Celková jednotýdenní výluka 1.5.-8.5.

Poslední tréninkový den ve školním pololetí    27.6.2019