Kondiční trénink

Do systému tenisové přípravy zařazujeme také systém kondičního tréninku jako součást technicko-taktické/kondiční přípravy. Samotnou kondiční přípravu rozdělujeme dle etap sportovní přípravy, ale také dle cyklu, ve kterém se aktuálně vynachází. Diferencie kondičního tréninku se týkají především změn v proporcionalitě tréninkového zatížení. Tzn. objemový poměr mezi speciální a všeobecnou přípravou. Celou všeobecnou přípravu coby kondiční trénink pak rozvíjíme prostřednictvím specifických, semi-specifických a nespecifických prostředků ve fitness centru, na atletické dráze, v tělocvičně, tenisovém kurtu, hřišti nebo bazéně, a to jak ve skupinách, tak i individuálně.